Hoe kan u sponsoren?

Er zijn verschillende manieren waarop u ons financieel kan steunen:

Eénmalige storting:

Dit kan door te storten op ons rekeningnummer  BE38 0016 1261 2872 met vermelding van "gift" en eventueel de naam van het project dat u wil steunen. Wij bezorgen u een fiscaal attest voor een gift vanaf € 40.

Maandelijkse permanente opdracht:

U kan er ook voor kiezen om ons op een continue manier te steunen. Dit kan door uw bank een permanente opdracht te bezorgen. Natuurlijk krijgt u ook hier een fiscaal attest als de som van uw giften op jaarbasis minstens € 40 bedraagt.

Gift n.a.v. een geboorte, verjaardag, jubileum,...:

Geeft u een groot feest voor uw vijftigste verjaardag? Viert uw kind zijn of haar lentefeest of communie? Ieder van ons krijgt graag geschenken, maar misschien wil u graag anderen laten meedelen. Vermeld ons dan op uw uitnodiging en vraag uw genodigden een door u gekozen mededeling te vermelden. Zo kunnen we iedereen op gepaste wijze bedanken.

Schenkingen:

U heeft de mogelijkheid het MPC Sint-Franciscus als erfgenaam op te nemen in uw testament. Deze nalatenschap kan zowel roerende (geld, aandelen,...) als onroerende (een grond, huis,...) goederen omvatten.
Voor inlichtingen hieromtrent kan u best contact opnemen met uw notaris.

Duo-legaten:

U weet hoe het gaat: uw erfenis is niet echt uw erfenis... Bij de overdracht komt immers ook de fiscus langs. In sommige gevallen verdwijnt daardoor tot 65% van de erfenis naar een andere bestemming... Misschien had u ze liever anders besteed, vooral met een beetje meer warmte. De wet voorziet deze mogelijkheid: u kan een bijzonder testament opstellen en zo uw erfenis een hart geven. In juridische taal heet zo'n testament een duo-legaat.

Zo'n duo-legaat moet aan drie voorwaarden voldoen: u stelt een testament op. U geeft een legaat ten voordele van één of meerdere personen. U geeft een tweede legaat ten voordele van een vzw, die de successierechten op haar deel betaalt, maar ook op het eerste legaat, waardoor dit dus "vrij van successierechten" is.
Door het verlaagd tarief waarvan een vzw geniet, bespaart u dus op de successierechten en behouden uw erfgenamen een groter deel van uw nalatenschap. Dat is hart tegen hard...