Met dank aan...

Zoveel milde schenkers zorgen voor de kersjes op de taart. We willen hen graag een warme en welgemeende "dank u wel" toezenden...