Waarom sponsoring?

De infrastructurele uitbouw van ons centrum is de voorbije decennia mogelijk geweest dankzij overheidssubsidies, aangevuld met eigen middelen en dit dankzij een doorgedreven financieel beleid van spaarzaamheid én doordachtheid. De dagelijkse exploitatie van ons centrum wordt gefinancierd door overheidssubsidies en een dagprijs bijdrage door de ouders en de bewoners.

Gelukkig ontbreekt het ons niet aan gemotiveerd personeel! Meer dan 300 mensen zijn bij ons aan de slag en geven elke dag het beste van zichzelf.

Maar onze kinderen, jongeren en volwassenen hebben ook dromen, die slechts mogelijk zijn dankzij de inzet van weldoeners en sponsors. Het zijn deze dromen die iets extra geven aan hun dagelijks leven binnen de woon- en leefgroepen. Vaak zijn ze de "kersjes op de taart" die het verschil maken...

Daarom toveren we jaarlijks onze dromenlijst uit onze hoed, waaruit onze sponsors een droom kunnen kiezen die ze graag willen helpen realiseren. Een kleine of een grote droom... Weet dat elke gift een enorme ondersteuning betekent voor ons centrum!

Bovendien garanderen we u dat elke euro besteed wordt aan het realiseren van de dromen en nooit gaat naar infrastructuur of gewone werking!